Alle innlegg av maritv

Vinnere av quiz på Nasjonal bibliotekdag

Vi gratulerer følgende vinnere med hvert sitt bokgavekort a kr 300,- ! Bilderesultat for gavekort

Voksne

Hildegunn Skrataas (Nord universitet, avdeling Steinkjer)

Ingrid Knutsdatter (Nord universitet, avdeling Levanger)

Alina Kayinamura (Namsos bibliotek)

Per Steinar Raaen (Verdal bibliotek)

Oddny Varøystrand (Steinkjer bibliotek)

Paul Woxeng Sollid (Vikna folkebibliotek, avdeling Austafjord)

Barn

Alva H. Sundfær (Namsos bibliotek)

Nadia Debes (Flatanger bibliotek)

Erica L. Albrigtsen (Nærøy folkebibliotek)

Isak Opdal og Even Barlien (Overhalla folkebibliotek)

Nasjonal bibliotekdag på Nord universitet

Feiring av Nasjonal bibliotekdag på Nord universitet!

Levanger bibliotek og Nord universitets bibliotek avdeling Levanger har hatt stand i kantina på Røstad (Levanger). Quiz, flyers, konkurranse, kaffe og sjokolade. Her med Vivi-Ann Svensen Rotmo, Jorun Fallin og Marit Veie. Det kom inn mange svar på både quiz og konkurranse:)

 

 

Nasjonal bibliotekdag 1. september

Styret i NBF Nord-Trøndelag har laget en quiz for voksne og en for barn som er sendt ut til alle medlemmer pr e-post. Det oppfordres til å bruke denne for at brukerne skal få et likt utgangspunkt med lik vanskelighetsgrad på quizene. 

Hvert bibliotek sender inn 1 ex av den beste besvarelsen av quizen for voksne og 1 ex for barn.  Dette skal sendes til Gerd-Torild Aune i styret.

Gerd-Torild.Aune@naroy.kommune.no

Det deles ut 10 gavekort på bøker a kr 300,- til vinnerne av quizen.

 Fine plakater kan skrives ut via Norsk bibliotekforenings hjemmeside. Der er også tips til aktiviteter.

http://norskbibliotekforening.no/2016/06/nasjonal-bibliotekdag-materiell-2/

 

Referat fra møte i NBF Nord-Trøndelag 08.08.2017

Fylkesstyremøte i Norsk bibliotekforening avdeling Nord-Trøndelag

Steinkjer videregående skole, biblioteket. 08.08.2017

Tilstede fra styret: Brit Arna Susegg, Gjertrud Holand, Marit Veie, Anniken Bjørnes, Gerd-Torild Aune

 Sakliste

1.Nasjonal bibliotekdag

Styret har laget en quiz for voksne og en for barn. Det deles ut gavekort på bøker (10 x 300 kr). Quizen vil bli sendt ut til medlemmene i fylket innen 01.09. Det oppfordres til å bruke denne for at brukerne skal få et likt utgangspunkt med lik vanskelighetsgrad på quizene. Hvert bibliotek sender inn 1 ex av den beste besvarelsen av quizen for voksne og 1 ex for barn. Dette skal sendes til Gerd-Torild Aune i styret. Mer info kommer samtidig som quizen sendes ut. Ellers oppfordres de ulike bibliotekene i Nord-Trøndelag å laste ned plakater fra NBF sin hovedside. Hvis noen har et godt innslag å komme med i forbindelse med denne dagen oppfordres det til å kontakte pressen. Brit Arna tar ansvar for pressemelding og kronikk og vil kontakte både Trønder-Avisa og Namdalsavisa.

2.Medlemsverving

Vi ønsker flere medlemmer. Brit Arna purrer NBF sentralt for å få tilsendt vervemateriell. Vervemateriellet er fint å dele ut på den Nasjonale bibliotekdagen. Vi i styret er takknemlige om noen har gode ideer for å verve flere medlemmer.

  1. Sammenslåing med NBF Sør-Trøndelag og Trondheim Litteraturfest

Det planlegges møte med NBF Sør-Trøndelag i forbindelse med Trondheim Litteraturfest 20. -22 oktober. Da vil 2-3 fra hvert av styrene møtes for å diskutere den nye modellen. Flere i styret i NBF N-T ønsker å delta på Trondheim Litteraturfest.

  1. Organisasjonsmøte i NBF sentralt – hvem kan delta?

Mest sannsynlig blir det Brit Arna som reiser fra styret.

  1. Annet

 Svar fra stortingspolitikere i Nord-Trøndelag når det gjelder spørsmål om bibliotekpolitikk.

Det har kommet inn noen svar, men for å få inn flere sender Gjertrud og Annikken til flere aktuelle kandidater.

Nye barne- og ungdomsbøker

Sjekk ut Morten Olsen Haugens liste fra august over nyanmeldte barne- og ungdomsbøker

https://barnasforfatterleksikon.wordpress.com/2017/08/ 

 

Referent: Marit Veie

Referat fra møte i NBF Nord-Trøndelag 15.06.2017

Fylkesstyremøte i Norsk bibliotekforening avdeling Nord-Trøndelag

Sted: Steinkjer bibliotek, 15.06.2017

Tilstede fra styret: Brit Arna Susegg, Gjertrud Holand, Marit Veie, Anniken Bjørnes, Gerd-Torild Aune

Sakliste

1.Økonomi

Saldo er pr i dag på kr 23.871,-. Det er 2 utestående regninger på tilsammen kr 7.800. Det kan søkes sentralt på aktivitetstilskudd på kr 11.000. Dette utbetales hvis vi har aktiviteter å vise til.

2.Sammenslåing med NBF avdeling Sør-Trøndelag, ekstraordinært årsmøte, representant på Organisasjonsmøte i oktober og Trondheim Litteraturfest

Vi tar sikte på et møte med NBF S-T i slutten av oktober, helst i forbindelse med Trondheim Litteraturfest (hvis denne blir arrangert i år). Dette avklares nærmere på neste møte den 8. august. Det planlegges et ekstraordinært årsmøte i forbindelse med sammenslåingen. Dato avklares senere. Det må sendes en representant fra styret på NBFs Organisasjonsmøte den 18.-19. oktober 2017. Dette avklares på neste møte.

3.Nasjonal bibliotekdag – idémyldring

Det er planer om pressemelding og kronikk i avisa. I tillegg planlegges det quiz med 10 premiegaver a kr 300,-. For å få det mest mulig rettferdig lager vi i styret en voksenquiz og en barnequiz og sender ut til bibliotekene i fylket med oppfordring til å bruke denne. Tema på den nasjonale bibliotekdagen vil være Satsing på skolebibliotekene.

4.Medlemsverving NBF N-T. Hvordan blåse liv i foreningen? Idémyldring.

Saken utgår til neste møte.

5.Skolebiblioteksatsing v/ Anniken Bjørnes

Anniken orienterte om sitt arbeid som skolebibliotekar på Steinkjer videregående. Hun fikk Pådriverprisen i 2015. Pådriverprisen deles ut av Norsk Bibliotekforening til en person som er innovativ, kreativ og driver bibliotekfeltet fremover.  Som en følge av dette fikk Anniken reise til Bibliotekmøtet i Tromsø i 2016 og presentere sitt arbeid der. Den 13.06.2017 var hun i NRK P2-studio med Hans Olav Brenner.  Tema var Sakprosa for barn og unge: de beste bøkene utgitt etter 2.verdenskrig og frem til i dag. Dette var en del av programserien «Bøkene som formet Norge». Vi i styret gratulerer med deltagelsen og Annikens flotte innsats!

 Referent: Marit Veie

Referat fra møte i NBF Nord-Trøndelag 05.04.2017

Fylkesstyremøte i Norsk bibliotekforening avdeling Nord-Trøndelag

Steinkjer bibliotek, 05.04.2017

Tilstede fra styret: Brit Arna Susegg, Gjertrud Holand, Marit Veie

Ekstern: Kristin Storvig (sak 6)

Sakliste

1.Konstituering av nyvalgt styre 2017-2018.

  • Brit Arna Susegg, leder.
  • Marit Veie, sekretær og hjemmeside.
  • Gjertrud Holand, kasserer.
  • Gerd-Torild Aune, medlemsliste. Nasjonal bibliotekdag, fordeling av premier.
  • Anniken Bjørnes, facebook, skolebibliotek m.m.
  • Inger Fjukstad, vara. Oppdrag etter behov.

2.Årsmøteprotokoll og ny årsmøteplan. Det ble referert til årsmøteprotokollen og merknader som ble gjort i årsmøtet. Se årsmøteprotokoll 2017. Det ble etterspurt antall medlemmer i årsmøtet. Det er pr i dag 87 betalende medlemmer.

3.Kulturkonferansen – orientering fra et vellykket arrangement. Arrangementet var en suksess. Det var blant annet folk fra departementet og fra Norsk kulturråd. Brit Arna Susegg var med som arrangør for NBF. Kulturkonferansen dekkes i hovedsak av tilskuddet fra fylkeskommunen (Nord-Trøndelag fylkesbibliotek ved Kristin Storvig). Resten dekkes av aktivitetstilskuddet fra NBF.

4.Møte med NBF Sør-Trøndelag i forbindelse med Trondheim Litteraturfest i oktober (dato er ikke bestemt). Valg av planlegging- og gjennomføringsgruppe. Brit Arna Susegg og Marit Veie blir med i planlegging- og gjennomføringsgruppa. Andre trekkes inn ved behov.

5.Nasjonal bibliotekdag 1. september. Kristin Storvig, Nord-Trøndelag fylkesbibliotek er invitert. Planer om den vanlige quiz. I tillegg er det tanken at leder Brit Arna skal prøve å verve medlemmer på det lokale biblioteket den dagen. Brit Arna sender henvendelse til NBF sentralt og spør etter vervemateriell. Planer om en kronikk i avisa og pressemelding for å få blest om saken.

6.Skolebibliotek i de nye læreplaner. Sak som er tatt opp NBF sentralt. Styret mener at det er viktig med gode skolebibliotek, men ser at kvaliteten varierer veldig rundt om i fylket. Vi ser ikke helt vår rolle i dette før det kommer mer om saken fra NBF sentralt.

 

Referent: Marit Veie