Kontakt

Har du saker som vi i NBF Nord-Trøndelag bør ta opp? Ta kontakt med leder

Mimi Havig
Namsos folkebibliotek
97967882 eller 93437421
E-post: mimi.havig@namsos.kommune.no