Styret

Brit Arna Susegg (leder)
Kasserer: Gjertrud Holand
Sekretær: Marit Veie
Gerd-Torild Aune
Anniken Bjørnes
Varamedlemmer:
Inger Fjukstad
Revisorer
Gunn Bjellan, Steinkjer bibliotek 2015-2017
Gro Seltviet

Valgkomité
Anngjerd Granum, Verdal bibliotek
Morten Olsen Haugen, Nord-Trøndelag fylkesbibliotek