Styret

Brit Arna Susegg (leder)
Kasserer: Gjertrud Holand
Sekretær: Vivi-Ann Svensen Rotmo
Styremedlemmer:
Sissel Galdal
Gerd Torild Aune

Varamedlemmer:
Inger Fjukstad
Anniken Bjørnes

Revisorer
Gunn Bjellan, Steinkjer bibliotek 2015-2017
Gro Seltviet

Valgkomité
Anngjerd Granum, Verdal bibliotek
Morten Olsen Haugen, Nord-Trøndelag fylkesbibliotek